Sri Navagraha Stotram in Kannada With PDF| ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Navagraha stotram in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್


Sri Navagraha Stotram in Kannada :- Before reading Navagraha stotram in kannada know about this stotram. Navagraha Stotra is a hymn of Hindu religion. This is a very effective hymn.

 

Ved Vyas Ji wrote this hymn. Ved Vyas Ji has great contribution in our Hinduism, Mantras and Shlokas etc. Below Navagraha Stotra there is a group of nine planets which is very powerful and effective stotra. 

There are 12 verses under this hymn. It is considered auspicious for any devotee to chant at least 11,000 times. 

Through this post, we are providing you the service of downloading image and pdf of Navgraha Stotra lyrics in kannada, which we have given in the middle of this post. Now let us start Navagraha Stotra in kannada language together.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಮೊದಲು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರ.


ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಜಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಗುಂಪು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ.


ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತ ಕನಿಷ್ಠ 11,000 ಬಾರಿ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.


In This Article :

 • Read lyrics of  navagraha stotram in kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ
 • Lyrics image of navagraha stotram in kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರ
 • PDF of  navagraha stotram in kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ PDF
 • Watch video of  navagraha stotram in kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 • Frequently asked questions - ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 Lyrics of Navagraha Stotram in Kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ 


 || ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ನವಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಂ

ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ।
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ॥

ರವಿಃ

ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್ ।
ತಮೋಽರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಮ್ ॥

ಚಂದ್ರಃ

ದಧಿಶಂಖ ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ಸಮುದ್ಭವಂ (ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭವಂ) ।
ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಂಭೋ-ರ್ಮಕುಟ ಭೂಷಣಮ್ ॥

ಕುಜಃ

ಧರಣೀ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ತಂ ಮಂಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಬುಧಃ

ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇಣಾ ಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಮ್ ।
ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯ (ಸತ್ವ) ಗುಣೋಪೇತಂ ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಗುರುಃ

ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಬುದ್ಧಿಮಂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ ॥

ಶುಕ್ರಃ

ಹಿಮಕುಂದ ಮೃಣಾಳಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಶನಿಃ

ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್ ।
ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್ ॥

ರಾಹುಃ

ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಧನಮ್ ।
ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಕೇತುಃ

ಪಲಾಶ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹಮಸ್ತಕಮ್ ।
ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ಮುಖೋದ್ಗೀತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸು ಸಮಾಹಿತಃ ।
ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರಾತ್ರೌ ವಿಘ್ನಶಾಂತಿ-ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥

ನರನಾರೀ-ನೃಪಾಣಾಂ ಚ ಭವೇ-ದ್ದುಃಸ್ವಪ್ನ-ನಾಶನಮ್ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ತೇಷಾಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನಮ್ ॥

ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜಾಃ ಪೀಡಾಸ್ತಸ್ಕರಾಗ್ನಿ ಸಮುದ್ಭವಾಃ ।
ತಾಸ್ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಮಂ ಯಾಂತಿ ವ್ಯಾಸೋ ಬ್ರೂತೇ ನ ಸಂಶಯಃ ॥

 । ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತಂ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

Read Other Types of Stotra


Rin Mochan mangal Stotram

Lyrics Image of Navagraha Stotram in Kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರ 

Lyrics image of navagraha stotram in kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರ

We are providing you the facility of images under navagraha Stotram in kannada Lyrics.

We hope that you will benefit from our service. If you want to download navagraha stotram image in kannada.

So you can download the image by clicking on the download button given below.
To download navagraha stotram Lyrics Images in  kannada  click on the download button given below.

ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

PDF of  Navagraha Stotram in Kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ PDF 

Just as we have provided you the service of downloading navagraha stotram lyrics images in kannada under this post, in the same way we are providing you the service of downloading PDF through this post.

If your mobile internet is not working or internet is out, then you can read navagraha stotram in kannada through this PDF without any interruption.

We consider ourselves fortunate to have had the opportunity to serve you. To download navagraha stotram PDF in kannada click on the download button given below.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಾವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ PDF ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪಿಡಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ PDF ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


Watch The Video of  Navagraha Stotram in Kannada - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

If you are willing to watch videos apart from reading  navagraha stotram in kannada. So you don't need to go anywhere to watch videos.

Keeping your service in mind, we have presented the video of navagraha stotram in kannada in front of you with the help of youtube.

You can start playing navagraha  stotram lyrics by just clicking the play button. enjoy watching and reading navagraha  stotram in kannada through this video.

ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು youtube ಸಹಾಯದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

Frequently Asked Questions - ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

1). What is Navagraha Stotra?

Ans - Navagraha Stotram is a hymn of Hindu religion. Ved Vyas ji had written this stotra in writing. Under the Navagraha Stotra, there is a group of hymns that is composed of nine planets, which in itself is a very powerful and influential stotra.

2). How many times to recite Navagraha Stotram?

Ans - Chanting the Navagraha Stotra 11,000 times over a period of 40 days on the main track is considered auspicious.

3). What are the benefits of Navagraha Puja? 

 • Attainment of happiness and prosperity
 • Helpful in boosting self courage
 • Helps to strengthen from inside 
 • Victory over enemies 
 • Get money
 • Helpful in strengthening health 
4). How are nine planets worshiped?

Ans - The nine planets need to be invoked before starting the Navagraha Stotra. after invocation, you need to establish the planets. after that, invoke the planets through mantra chanting etc. In this way nine planets are worshipped.

5). How is Navagraha Yantra made? 

First of all place the Navagraha Yantra in a new plate and vessel, then bathe it with clean water, then bathe with cow's milk after that, then bathe with Ganga water. after doing all these actions,

Wipe the navagraha yantra with clean handkerchief or towel etc. and install it on the small table of wood etc.then you should worship navagraha yantra through stotra and mantra.

( Please take Attention )

What percentage of profit did you get from the service provided by us? Do share your experience with us through comments.

Please Note :- If you see any error in the service we provide, please let us know in the comments. This will improve our post. Do tell us your experience..

Previous Post Next Post