ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣದಿಂದ: Hanuman Badabanala Stotram in Kannada [PDF]

Sri Hanuman Badabanala Stotram in Kannada

Have you come to read Hanuman Badabanala Stotram in Kannada? If your answer is yes then this post is only for you. 

The composition of sri badabanala the brother of king ravana of lanka, vibhishana composed Hanuman Stotram.

You all must know that vibhishana, who is the brother of ravana, had gone to the shelter of Sri Ram after being expelled from mehel by ravana.

Vibhishana composed sri hanuman Badabanal Stotram after coming under the shelter of Sri Ram ji. 

Let us now read the lyrics of Sri Hanuman badabanala stotram in kannada together. 

Read Sri Hanuman Badabanala Stotram in Kannada | ಹನುಮಾನ್ ವಡ್ವಾನಾಳ್

|| ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ವಡವಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರ ||


ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್

ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವ ಶತೃ ನಿವಾರಣಂ ॥ ೧ ॥

ನಾನಾರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿ ವಿರಾಜಿತಮ್

ಸರ್ವದಾಭೀಷ್ಠದಾತರಾಂ ಸತಾಂ ವೈ ಧೃಢಮಾವಹೇ ॥ ೨ ॥

ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥ ಗಿರೌಸದಾ

ತುಂಗಾಂಬೋಧಿ ತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನ ಪರಿಶೋಭಿತೇ ॥ ೩ ॥

ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ

ಧೂಪದೀಪಾದಿ ನೈವೇದೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚಶಕ್ತಿತಃ ॥ ೪ ॥

ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹನೂಮತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಯತೀಂದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಪ್ರಣಿಧಾನತಃ ॥ ೫ ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ

ವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇ ಭೀಷ್ಟಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಖಲು ॥ ೬ ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಯಶಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಯಶಃ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಧನಂ ॥ ೭ ॥

ಸರ್ವಥಾ ಮಾಸ್ತು ಸಂದೇಹೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ

ಯಃಕರೋತ್ಯತ್ರ ಸಂದೇಹಂ ಸಯಾತಿ ನರಕಂ ಧೃವಮ್ ॥ ೮ ॥ 

ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು | How to Start Recitation of Hanuman Badabanala Stotram?

 1. ಮೊದಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
 2. 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. 41 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ
 4. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಳನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
 5. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ
 6. ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಮುಂದೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ
 7. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
 8. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ

Benifits of Hanuman Badabanala Stotram | ಅನುಕೂಲಗಳು

 • ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
 • ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ
 • ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ಉಳಿದಿದೆ
 • ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
 • ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ

ಕೀರ್ತನೆ ಓದುವ ಸಮಯ | At what time one should read Hanuman Stotram ?

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಓದಬಹುದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹನುಮಾನ್ ಬಡಬಾಣಾಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 41 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಓದಬೇಕು, ಕೆಲಸದಿಂದ 41 ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು.

Read Also :- Sri Navagraha Stotram in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ವಡ್ವಾನಲ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಿಡಿಎಫ್ | Download Hanuman Badabanala Stotram PDF In Kannada

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು PDF ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ PDF ಮೂಲಕ ನೀವು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

 (ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಿಡಿಎಫ್) ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹನುಮಾನ್ ವಡ್ವಾನಲ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು | Hanuman Badabanala Stotram Lyrics Image


ಪಿಡಿಎಫ್ (ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

Read Also :- Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics

ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು | Listen and Read Hanuman Badabanala Stotram in Video format

ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು youtube ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ವದ್ವನಾಳ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.


ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.


Read Also :

Hanuman chalisa in english

Hanuman chalisa in kannada

FAQS : - ಹೆಚ್ಚು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

Ques. :- How is the accomplishment of Hanuman ji done?
Ans :- If you want to achieve the success of Hanuman ji, then you need to recite Hanuman ji for 40 days, in which you can achieve success by chanting rosary 11 times in front of Hanuman ji daily.
Ques. :- Which recitation of Hanuman ji should be done?
Ans :- Sri Hanuman Chalisa is most popular in Hindu religion. Sri Hanuman Chalisa removes all the troubles. You can recite Hanuman Chalisa first and then you can recite Sri Hanuman badabanala Stotram. God is more pleased by doing this.

Ques. :- How to see Hanuman ji in person?

Ans :- If a devotee sincerely believes in Hanuman ji and worships him regularly, then Sri Hanuman definitely gives darshan to his devotee.

Please Note :- In the end, we would like to suggest that you download the PDF file of this Stotra. so that you can enjoy reading the psalm without interruption

What percentage did you profit from the service provided by us? Do share your experience with us through comments.

If you see any errors in the service we provide, please let us know in the comments. This will improve our post. Do tell us your experience.

Previous Post Next Post